Ζωηφόρος

π. Γεώργιος Μεταλληνός

Πῶς θά μπορούσαμε νά ὁρίσουμε, συμβατικά βέβαια τήν Ὀρθοδοξία; Θά λέγαμε, ὅτι εἶναι ἡ ἐμπειρία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἀκτίστου δηλαδή, μέσα στόν ἱστορικό χρόνο, καί ἡ δυνατότητα τοῦ κτιστοῦ (ἀνθρώπου) νά ἑνωθεῖ μέ τό Θεό, νά γίνει Θεός «κατά χάριν». Θεμέλιο αὐτῆς τῆς δυνατότητας εἶναι ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, «ἡ ἀσύγχυτη καί ἀδιαίρετη» ἕνωση τοῦ Θεοῦ καί ἀνθρώπου στό Πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει αὐτή τήν δυνατότητα σέ κάθε ἄνθρωπο, διότι ὁ Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι» (Α΄ Τιμ. 2, 4).
Read more...
Η ΕΠΟΧΗ μας σφραγίζεται καθοριστικὰ ἀπὸ μιὰ νέα ἱστορικὴ συγκυρία, τὴ Νέα Παγκόσμια Τάξη πραγμάτων καὶ τὴν ἀνάδυση στὸ παγκόσμιο προσκήνιο μίας νέας παγκόσμιας Μονοκρατορίας τῆς Pax Americana, πού μεταφέρει τὸν κόσμο, ἀναδρομικά, στὴν ἑνότητα τῆς Pax Romana καὶ σ᾽ ὅ,τι αὐτὴ μπορεῖ νὰ σημαίνει γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο.
Read more...
ΚΑΤΑ τήν ἐλεύθερη περίοδο τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, πού συμπίπτει μέ τήν ἵδρυση (±1830) καί πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, γεννᾶται καί διαμορφώνεται ἡ καλλιεργούμενη, στούς κύκλους πολιτικῶν καί διανοουμένων κυρίως, (δῆθεν) ἀντίθεση Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας. Ὁ Στρατηγός Ἰωάννης Μακρυγιάννης προσφέρει σαφῆ μαρτυρία Ἑλληνορθοδόξου φρονήματος.
Read more...
α) Ἡ κρίση Στὴν πορεία του ὁ κόσμος ἔχει γνωρίσει πολλὲς κρίσεις. Ἡ κρίση στὴν οὐσία της εἶναι ἡ ἀνατροπὴ τῶν κανονικοτήτων τῆς ἱστορικῆς συνέχειας, μὲ ἀνωμαλίες καὶ δυσχέρειες, συχνὰ ἀδυσώπητες, καὶ πολυειδεῖς κινδύνους.
Read more...
1. Ὁ Τεκτονισμὸς/Μασονία εἶναι ἐμβόλιμο μέγεθος στὴν ἑλληνορθόδοξη κοινωνία, ποὺ παρασιτεῖ στὸ σῶμα της, μὲ συνέπειες ὀδυνηρὲς γιὰ τὴν συνοχὴ καὶ ταυτότητά της.
Read more...
Τὸν 4ο αἰ. μ.Χ. ἐμφανίζεται ἕνα ὁλότελα νέο κρατικὸ μέγεθος στὴν Ἱστορία καὶ μαζί του γεννιέται ἕνας νέος κόσμος. Εἶναι ἡ αὐτοκρατορία τῆς Ν.Ρώμης ἢ ὅπως ὀνομάζεται ἤδη ἀπὸ τὸν 4ο αἰ. ἡ Ρωμανία.
Read more...
... Ο Μακρυγιάννης φαίνεται να ζει στήν ύπαρξή του την ιστορική διαχρονία και ενότητα του Ελληνισμού.
Read more...
«Ίνα ώσιν εν, καθώς ημείς…» του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Ο μεγαλύτερος εχθρός της Εκκλησίας του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Ενορία και Εκκλησία..... του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Ο Τεκτονισμός εις την «καθ’ ημάς Ανατολήν» του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Ελληνοορθοδοξία Το μόνιμον πρόβλημα των δυτικών Ο Ελληνισμός ηττάται μόνον με Εφιάλτας του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Η νίκη της αληθούς Πίστεως Κυριακή της Ορθοδοξίας του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Από την πατρικότητα στην μεταπατερικότητα Η αυτοαναίρεση της ορθόδοξης ηγεσίας του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Οι Ορθόδοξοι «αντιδυτικοί» είναι ευεργέται της Ευρώπης και του «Χριστιανισμού» της του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Ο Ελληνορθόδοξος πολιτισμός το «κινδυνευόμενον και προκείμενον» του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Θεολογική θεώρηση του πόνου του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Εν μέσω δεινότατης κρίσεως αναζητώντας έναν νέο Καποδίστρια…. Οι «επτά» των πράξεων και η ορθόδοξος πολιτική διακονία του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Η Ελληνική Πρόταση για την Παιδεία της Ευρώπης του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Η αγάπη πρώτη εις την Αγιοπνευματικήν αξιολόγησιν του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Η προσφορά των αγίων Πατέρων του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Παράδοσις και ανανέωσις εις την Ορθοδοξίαν του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Ο πολιτικός Καποδίστριας, μάρτυρας της Ρωμηοσύνης του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Άσκησις και λατρεία του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Πορεία κατευθυνόμενητου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Εκείνο τον Απρίλη... (Η άλωση του 1204)του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
π. Γεώργιος Μεταλληνός - Ιωάννης Καποδίστριας και Ρωμηοσύνη
Read more...
Το παράδειγμα του εκατοντάρχου του π. Γεωργίου Μεταλληνού
Read more...
Νεοεποχίτικα μαγειρέματατου πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Παθολογικά συμπτώματα της σύγχρονης ιστοριογραφίαςτου πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. ΜεταλληνούOμοτίμου Καθηγητού Παν/μίου Αθηνών
Read more...
Οι ένοπλες δυνάμεις και το ράσο στους αγώνες του Ελληνικού έθνουςτου Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνού
Read more...
«Αντιδυτικοί» Πατέρες, ευεργέται της Ευρώπηςτου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Πρωτοπρ. Γεώργιος Φλωρόφσκυ (1893–1979)Πατερικὴ μορφὴ του 20ου αιώνοςτου Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel