Ζωηφόρος

Διευκρίνηση για τον Ιούδα το Θαδδαίο

Ο Ιούδας, δηλαδή ο Απόστολος  «Λεββαίος ο επικληθείς Θαδδαίος» (Ματ. ι΄,3), σύμφωνα με τα παρακάτω,  δε φαίνεται ότι ήταν ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς  του Χριστού:

 

α) Όπως είναι γνωστό, στην  Καινή Διαθήκη γίνεται λόγος για αδελφούς του Χριστού. Έτσι κάποιος κάποτε  του είπε, «  Ιδού η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου εστήκασιν έξω ζητούντές σε ιδείν » ( Ματ. ιβ’, 47). Αν λοιπόν ο Ιούδας που ήταν μαθητής, ήταν  ένας από τους αδελφούς του Χριστού, θα ήταν και αυτός έξω με τους αδελφούς του. Αφού όμως ως μαθητής  ήταν μέσα με τους άλλους μαθητές, πώς θα ήταν και έξω; Άρα δεν ήταν αδελφός τους.

β) Όταν ο Κύριος διάλεξε τους δώδεκα  Μαθητές Του, δεν αναφέρεται πουθενά ότι κάλεσε  και κάποιον από αυτούς που οι άλλοι τους νόμιζαν αδελφούς Του, δηλαδή τον Ιάκωβο, τον Ιωσή  τον Ιούδα και το Σίμωνα. Άρα ο  Απόστολος Ιούδας ο Λεββαίος ή  Θαδδαίος, δεν  ήταν  ένας από τους αδελφούς του Χριστού.

γ) Άλλωστε, οι ίδιοι ξεχώριζαν τους εαυτούς τους από τους Μαθητές  Του, όπως φαίνεται από τα  εξής λόγια που κάποτε του είπαν, «Μετάβηθι εντεύθεν και ύπαγε εις την Ιουδαίαν, ίνα και οι μαθηταί σου θεωρήσωσι τα έργα σου α ποιείς »( Ιω, ζ΄, 3).  Μάλιστα δε ούτε αυτοί είχαν πιστέψει σ’ Αυτόν  σύμφωνα με το, « ουδέ γαρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν » ( Ιω.ζ΄,5). Άρα ο  Απόστολος Ιούδας δεν  ήταν  ένας από τους αδελφούς του Χριστού.

δ) Αλλά και ο ίδιος ο Ιούδας που εθεωρείτο ότι είναι ένας από τους αδελφούς του Χριστού, στη γνωστή  Επιστολή  που φέρει το όνομά του, δε λέει ότι είναι Απόστολος, αλλά  «αδελφός δε Ιακώβου » (Ιουδ. 1).

ε)  Το ότι  δε ο Θαδδαίος ονομάζεται Ιούδας Ιακώβου ( Λουκ. στ΄, 16), αυτό δεν έχει σχέση με τον Ιάκωβος τον Αδελφόθεο, αλλά  δηλώνει  ότι ο πατέρας του λεγόταν Ιάκωβος. Το ίδιο  συνέβη   και με τον   Πέτρο  που, επειδή ήταν   γιος του Ιωνά, ο Κύριος τον αποκάλεσε, « Σίμων Ιωνά » ( Ιω. κα’,15-17 ).  Επίσης  στη φράση,   « Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού »( Ματ. ι’, 2), η γενική «Ζεβεδαίου» δηλώνει ότι ο Ζεβεδαίος  ήταν πατέρας του Ιωάννη και του Ιακώβου και όχι  ότι ήταν αδελφός τους. Αν ο Ζεβεδαίος ήταν αδελφός τους,  τότε ποιον είχαν πατέρα; Αυτό όμως  δε θέλει ρώτημα, γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι ήταν  παιδιά του Ζεβεδαίου.

του Ιωάννη Δήμου

 

από την ιστοσελίδα του:  www.sostikalogia.com

Αγιολογιο

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel