Ζωηφόρος

Δεν είναι αρκετό

Δεν είναι αρκετό να διηγείται ένας πιστός τα καλά και θαυμαστά έργα που έχουν κάνει ή κάνουν οι άλλοι.

  Αυτό  είναι μεν  καλό, αλλά δεν είναι αρκετό για να δοξάζει το Θεό. Είναι ανάγκη να προχωράει  παραπέρα και να διηγείται τα έργα του Θεού, και μάλιστα να διευκρινίζει ότι  όλα τα καλά και θαυμαστά έργα  που  έχουν κάνει και κάνουν οι πιστοί,  τα κάνουν  με τη χάρη του Θεού. Έτσι και  οι άλλοι θα παρακινούνται να δοξάζουν το Θεό και όχι τους ανθρώπους, όπως αναφέρεται και σε διάφορα Απολυτίκια με τα εξής λόγια, «δόξα τω ενεργούντι διά σου, πάσιν ιάματα».  Όταν ο Κύριος  έβγαλε τα δαιμόνια από τον δαιμονισμένο των Γαδαρηνών, και αυτός τον παρακαλούσε να είναι μαζί Του, «απέλυσε δε αυτόν ο Ιησούς λέγων·  υπόστρεφε εις τον οίκόν σου και διηγού όσα εποίησέ σοι ο Θεός». (Λουκ. η’, 38-39).  Δεν του είπε, να διηγείσαι  όσα σου έκανα εγώ,  πράγμα που  ήταν σωστό, αλλά να διηγείσαι όσα σου έκανε ο Θεός. Επίσης, όταν  θεράπευσε τους δέκα λεπρούς, είπε για τους εννέα που δεν επέστρεψαν, « ουχί οι δέκα εκαθαρίσθησαν; οι δε εννέα πού;  ουχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούναι δόξαν τω Θεώ ει μη ο αλλογενής ούτος;»(Λουκ. ιζ’, 17-18). Δεν είπε, για να δώσουν δόξα σε μένα, πράγμα που ήταν σωστό, γιατί ήταν Θεός, αλλά για να δώσουν δόξα στο Θεό. Καλό είναι λοιπόν να  διηγείται κανείς  τα θαυμαστά έργα των άλλων, αλλά, αν αγνοεί  και κρύβει το Θεό, το πράγμα είναι  κολοβό  και όχι ολοκληρωμένο. Οι Απόστολοι και γενικά  οι  θαυματουργοί Άγιοι αυτό το πρόσεχαν πολύ, και δεν έκλεβαν τη δόξα του Θεού, όπως φαίνεται, εκτός των άλλων, και από τα  λόγια  που είπε ο Πέτρος  στο λαό μετά τη θεραπεία  του χωλού, «τι θαυμάζετε επί τούτω, ή ημίν τι ατενίζετε ως ιδία  δυνάμει ή ευσεβεία πεποιηκόσι του περιπατείν αυτόν;»( Πρ.γ’, 12). Βεβαίως μπορεί να πει κανείς ότι ο Θεός   εννοείται. Με αυτό   όμως  το  «εννοείται»,   δε δίνει και  με τα λόγια τη δόξα στο Θεό, και δεν αναφέρει το Όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με τη δύναμη του Οποίου  έγιναν και γίνονται  αυτά που διηγείται.  Άρα δεν είναι αρκετό ούτε  το  «εννοείται».

 

από την ιστοσελίδα του: www.sostikalogia.com

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel